Курс призначений для вивчення процесу проектування системи, який містить визначення архитектури, компонентів, інтерфейсів та інших характеристик цієї системи. Проектування системи є інженерна діяльність у рамках жіттевого циклу розробки програмного забеспечення (ПЗ), в якому належним чином аналізуються вимоги для створення опису внутрешньої структури ПЗ, яка є основою для конструювання ПЗ. В рамках курсу розглядаються усі важливі етапи високорівневого (архитектурний дізайн) та низькорівневого (деталізована архитектура) проектування, які реалізуються згідно стандарту ISO/IEC 42010 в наступних артефактах: Vision , UserRequirements, SRS, SAD.