В рамках курсу вивчаються елементи теорії і практики моделювання програмного забезпечення в рамках структурного і об'єктно-орієнтованого підходу з використанням різних широко поширених методологій моделювання SADT і Rational Rose (мова UML), ат акже CASE засобів реалізують ці методології. На прикладах різних предметних областей вивчається використання різних типів моделей для глибокого розуміння інформаційних, функціональних і поведінкових (ER, IDEF0, DFD та діаграми UML) аспектів майбутньої програмної системи.