Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» передбачає вивчення методів роботи із сучасним програмним та апаратним забезпеченням, яке використовується для створення, налаштування комп’ютерних мереж, забезпечення їх надійного функціонування, захисту інформації від несанкціонованого доступу. Розглядаються типи комп’ютерних мереж та мережевого обладнання, їх характеристика; архітектура комп’ютерних мереж; еталонна модель OSI та стек TCP/IP; методи комутації; фізичний рівень архітектури комп’ютерних мереж; протоколи моделі OSI; комутовані мережі сімейства Ethernet; мережеві служби; питання захисту інформації в комп’ютерних мережах.