Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення студентами принципів побудови передавального та приймального обладнання радіоелектронних систем різного призначення, основних технічних й експлуатаційних характеристик відповідного обладнання.