Курс надає можливість отримати знання з принципів побудови, технічних і експлуатаційних характеристик сучасних засобів цифрового телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення; знання з базових принципів побудови та параметрів окремих елементів наскрізного тракту цифрового мовлення з урахуванням розвитку сучасних технологій; сформувати вміння щодо побудови, організації, технічної експлуатації, моніторингу експлуатаційного стану засобів цифрового мовлення; сформувати знання і вміння щодо забезпечення якості роботи систем, мереж і засобів передавання аудіовізуальної інформації через тракти систем цифрового телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення.