Курс надає можливість сформувати знання з принципів побудови, технічних і експлуатаційних характеристик сучасних систем програмного виробництва та поствиробництва; сформувати знання з базових принципів побудови та параметрів окремих елементів наскрізного тракту систем виробництва та поствиробництва, основних принципів організації та функціонування центрів програмного виробництва; сформувати вміння щодо побудови, організації, технічної експлуатації, моніторингу експлуатаційного стану засобів виробництва та поствиробництва; сформувати знання і вміння щодо забезпечення якості роботи систем, мереж і засобів систем такого типу.