Course Image Методи стиснення аудіовізуальної інформації

Курс надає необхідні знання по методах цифрового оброблення аудіовізуальної інформації в сучасних й новітніх мовленнєвих й немовленнєвих аудіовізуальних та мультимедійних застосованнях.