Курс має на меті сформувати знання та вміння щодо основних понять та технологій доставки мультимедійного контенту: поняття та типи контенту, методи вилучення надлишковості мультимедійного контенту,  контроль якості передавання та обробки мультимедійного контенту, стандарти для описання та архівування, оброблення пакетів при доставці мультимедійного контенту.