Мета курсу є освоєння студентами основних положень законодавчих та нормативних документів з енергоменеджменту, вивчення основ енергетичного менеджменту та застосування його на підприємствах для аналізу використання енергетичних ресурсів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Енергоменеджмент” є пошук заходів заощадження енергоресурсів під час їх споживання на всіх стадіях виробничого циклу, розробка програм з енергозбереження на підприємстві.