Метою курсу є визначення базових задач, етапів та технічних вимог до систем виробництва та поствиробництва мовленнєвих програм. Аналіз особливостей застосування нових та перспективних методів стиснення аудіовізуальної інформації під час програмного виробництва та поствиробництва. Технічна реалізація формування мовленнєвих сигналів в засобах програмного виробництва та поствиробництва з застосуванням цифрових методів обробки. Базові технології підготовки цифрових аудіо- та відеопрограм до подальшого розподілу через кабельні, супутникові та наземні канали зв’язку. Елементи наскрізного тракту сучасних засобів передавання інформації, що їх застосовують в системах подання програмного матеріалу в студію та під час позастудійного виробництва, та їх характеристики. Методи забезпечення якості функціонування систем програмного виробництва та поствиробництва та моніторингу їх характеристик під час технічної експлуатації.

Курс має на меті формування знань з принципів побудови та технічних характеристик сучасних служб доставки відеоконтенту та інтегрованих з ними служби; формування знань з базових принципів побудови та параметрів окремих елементів наскрізного тракту систем та служб відеоконтенту з урахуванням розвитку сучасних технологій; формування вмінь щодо побудови та організації засобів служб доставки відеоконтенту; формування знань і вмінь щодо забезпечення якості роботи систем та служб доставки відеоконтенту, мереж і засобів передавання аудіовізуальної інформації через тракти кабельних розподільчих систем.

Курс має на меті формування знань з принципів організації та проведення технічної експлуатації засобів кабельного телебачення в рамках служб доставки відеоконтенту та інтегрованих з ними служб; формування знань з базових принципів побудови та параметрів окремих елементів мереж кабельного телебачення, а також методів контролю відповідності їх характеристик необхідним характеристикам для забезпечення необхідного рівню технічної якості роботи як окремих вузлів та служби в цілому.

Курс дозволяє студентам отримати знання щодо визначення загальних принципів організації та побудови систем цифрового телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, сучасний стан впровадження та розробки стандартів цифрового мовлення; формування елементарних потоків аудіо, відео та даних. Формування транспортних потоків; визначення особливостей побудови трактів адаптації та технічних характеристик систем цифрового супутникового, кабельного та наземного телевізійного мовлення в стандартах DVB першого та другого поколінь; сучасний стан впровадження систем цифрового звукового мовлення в стандартах DAB та DRM, визначення експлуатаційних та технічних характеристик засобів звукового мовлення; особливості систем мультимедійного мовлення, що їх впроваджують в світі: основні принципи побудови та технічні характеристики.